Hello, MSI.

MSI is onderverdeeld in drie dochterbedrijven: Unplugged, Makerlab en Appetite. De drie samen dekken het innovatietraject dat wij volledig of gedeeltelijk aanbieden, waarbij elk gespecialiseerd is in een onderdeel hiervan. Dit valt te verdelen onder de volgende noemers: Strategy Design (Unplugged), Product Design (Makerlab) en Growth Design (Appetite).

Strategy Design

Binnen de eerste omgeving, Strategy Design, verzamelen we zoveel mogelijk informatie met betrekking tot de (mogelijke) gebruikers van de klant om zo de problemen en behoeften te identificeren en te valideren. Waarom is dit belangrijk? Neem het voorbeeld van de Old Amsterdam Kaaswinkel. Een buurtbewoner zag hier vaak een lange rij wachtenden. Hij verzon een app waarmee deze mensen digitaal in de rij konden staan. Na maanden van ontwikkeling downloadde niemand de app. Wat bleek toen hij op de mensen in de rij afstapte om feedback te vragen? Zij ondervonden geen problemen met de fysieke rij: het bekijken van dekazen tijdens het wachten droegen juist bij aan de ervaring.

Product Design

Je hebt een probleem gevonden en daadwerkelijk gevalideerd: en nu? Product Design draait om het valideren van een oplossing. Uit vergaarde inzichten uit de gebruikersgroep bedenken we concepten die als eventuele oplossingen kunnen dienen. Met technieken als MVP’s – een minimum viable product – testen we de waardeproposities.Dit proces is iteratief en validatie en ontwikkeling volgen elkaar snel op. Eenvoorbeeld dat dit uitlegt komt van Zappos. De oprichter, Nick Swinmurn, raakte gefrustreerd door het online aanbod van schoenen. Hij zette een simpele website op waar hij afbeeldingen van schoenen plaatsten met de tekst dat mensen deze konden bestellen. Zodra dat gebeurde, kocht hij de schoenen in een fysieke winkel en stuurde deze op. Met weinig moeite valideerde hij zo de wil van mensen om online schoenen te bestellen. Zappos groeide uit tot miljardenbedrijf.

Growth Design

In de derde omgeving, Growth Design, verfijnen we functionaliteiten en valideren we het eerste prototype. Hierna kan de oplossing worden uitgerold door te schalen in bijvoorbeeld bereik, retentie, inkomsten en kostenreductie. Zo leveren we groei over de as van het product, de klantwaarde en relevante kanalen, waarbij wordt gekeken naar de volledige customer journey. Dropbox valideerde de functionaliteit van het synchroniseren van bestanden overmeerdere apparaten voordat ze deze opschaalde. In een dummy video werd de nog niet bestaande functionaliteit uitgelegd, waarna gebruikers zich hierop konden inschrijven. Uit de enorme hoeveelheid inschrijvingen werd bewezen dat de behoefte voor deze synchronisatie bestond, waarna deze kon worden opgeschaald en Dropbox zich hiermee wist te onderscheiden van haar concurrent.

Meld je aan

Bedankt! Je bent aangemeld en ontvangt een bevestigingsverzoek in je inbox.

Oeps! Er ging iets mis in de aanmelding.